Fundacja Gospodarcza
Rada GIP

Na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Fundacji Gospodarczej, Zarząd Fundacji Gospodarczej  Uchwałą nr 31 powołał  Radę GIP na trzecią kadencję.

 

Działalność Rady Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości rozpoczęła się z dniem jej ukonstytuowania tj. 21.12.2016 r. Na pierwszym Posiedzeniu Rady GIP trzeciej kadencji, Członkowie Rady wybrali na Przewodniczącą Rady GIP Panią Katarzynę Gruszecką-Spychała, a na Wiceprzewodniczącą Panią Irenę Wróblak. Członkiem Rady została Pani Anna Borkowska. Rada pozytywnie zaopiniowała Cennik opłat obowiązujący od 01.01.2019 r.

 

Partnerzy
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013