Fundacja Gospodarcza
Aktualności
Akt erekcyjny pod budowę Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
25.06.2014

Partnerzy
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013