Fundacja Gospodarcza
TRI-POLIS

 

Fundacja Gospodarcza w ramach projektu: „Budowa gotowości parków naukowo-technologicznych i inkubatorów w Obszarze Metropolitarnym Gdańsk-Gdynia-Sopot do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem kompleksowej platformy współpracy przygotowała 3 usługi rozwojowe dla małych i średnich przedsiębiorstw w województwie pomorskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013