Fundacja Gospodarcza
MCHR

Usługa MULTIMEDIALNE CENTRUM HUMAN RESOURCES

 

Usługa Multimedialnego Centrum Human Resources polega na wsparciu doradczo-szkoleniowym w zakresie diagnozy kompetencji i potencjału pracowniczego, a także oceny stylu menedżerskiego, z wykorzystaniem m.in. metody badania predyspozycji Thomas International, metodyki Assesment Centre/Development Centre, planowania działań szkoleniowych i rozwojowych z elementami coachingu kariery, w celu wzmocnienia zasobów i motywacji pracowników.

Usługa realizowana jest w trzech etapach: badanie zapotrzebowania klienta, dobór i wykorzystanie dostępnych narzędzi, podsumowanie – badanie zadowolenia. Jeśli sytuacja epidemiologiczna będzie tego wymagała – całość procesu może odbyć się online.

W ramach pierwszego etapu omówimy zapotrzebowanie klienta, cel biznesowy jaki chce osiągnąć. Pod uwagę bierzemy budżet klienta, czas i warunki, w których może skorzystać z usługi. W kolejnym kroku opracowana zostanie indywidualna propozycja. Oferta będzie składała się z odpowiedniego zestawu narzędzi dopasowanych do potrzeb. Badanie zadowolenia badane będzie poprzez wywiady - osobiste, telefoniczne, online.

 

 

Korzyści z udziału w procesie:

 • Wzrost efektywności procesów rekrutacyjnych
 • Pomoc w opracowaniu profili stanowiskowych
 • Wsparcie w diagnozie potencjału kandydatów do pracy
 • Analiza potencjału i predyspozycji zawodowych szefa i pracowników
 • Planowanie i pomiar działań rozwojowych zespołu
 • Wzrost efektywności pracy
 • Wzrost motywacji do pracy, budowanie zaangażowania
 • Mniejsza rotacja pracowników

 

Najważniejsze wykorzystywane narzędzia:

 

DIAGNOZA POTENCJAŁU

Dostępne w ramach usługi testy Thomas International – indywidualne, również w wersji online badanie predyspozycji i możliwości zawodowych:

• PPA – Analiza stylów zachowania

Analiza Thomas PPA dostarcza informacji dotyczących stylu zachowania osoby w sytuacji zawodowej, odpowiadając na pytania: Jakie są mocne strony i ograniczenia osoby? W jaki sposób się komunikuje? Czy potrafi samodzielnie rozpoczynać działania? Co ją motywuje?

• GIA/TST - Test Inteligencji płynnej

Bateria testów TST/GIA pozwala oszacować, ile czasu badana osoba potrzebuje, aby przyswoić sobie umiejętności potrzebne w nowej roli. Zastosowanie TST/GIA pozwala także zidentyfikować potencjalnych liderów, osoby dobrze radzące sobie szybkim przyswajaniem dużej ilości informacji.

• TEIQue – Test inteligencji emocjonalnej

Thomas TEIQue to narzędzie, które pokazuje, do jakiego stopnia rozumiemy swoje mocne strony i ograniczenia, jak reagujemy na presję, jak interpretujemy reakcje innych, radzimy sobie z nimi i wykorzystujemy tą wiedzę do budowania relacji.

• Job – Profilowanie stanowisk

Profil Stanowiska – Thomas JOB pozwala określić wymagania dotyczące roli i na tej podstawie dokonać wyboru właściwej osoby na stanowisko, określić związane z nim potrzeby rozwojowe, dokonać restrukturyzacji stanowisk lub przenieść talenty w inne miejsce w organizacji. Opracowanie idealnego profilu stanowiska pozwala ocenić przydatność kandydatów do pracy na podstawie ich wyników w teście PPA.

 

DIAGNOZA POTRZEB I REKOMENDACJE ODNOŚNIE DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH

Przykładowe tematy rozwijające uniwersalne umiejętności społeczne, niezbędne w każdej pracy:

• Komunikacja interpersonalna

Jak porozumiewać się z innymi? Co robić, aby zrozumieć siebie i swoich współpracowników?

Jak komunikować się w sytuacjach trudnych? Jak doceniać innych, aby było to rozwojowe?

• Radzenie sobie ze stresem w pracy

Co to jest stres i co go wywołuje? Jak zarządzać stresem poprzez zmianę myślenia? Jak wybrać odpowiedni dla siebie sposób radzenia sobie z napięciem i długotrwałym stresem?

• Skuteczność osobista/zarządzanie sobą w czasie

Jak planować działania? Jak motywować się do ich realizacji? Co może utrudniać, a co ułatwiać realizację działań?

• Współpraca w zespole

Jak komunikować się w zespole? Jak ze sobą współpracować? Co może ułatwiać, a co utrudniać? Jak wzajemnie się poznać i wykorzystać zebrany potencjał?

 

SESJE COACHINGOWE

Indywidualne spotkania rozwojowe, wspierające realizacje celów biznesowych i osobistych. Pomoc w diagnozie potencjału i wartości, planowaniu działań i znajdowaniu motywacji. Korzystanie z coachingu może pomóc rozwinąć kompetencje menadżerskie osobom na stanowiskach kierowniczych, a wszystkim, niezależnie od pełnionych funkcji, pomaga zrealizować cele osobiste i zawodowe, pogodzić te dwie sfery życia, zwiększyć skuteczność, poprawić relacje, rozwinąć kompetencje.

 

 

 

Przykładowe możliwe realizacje:

Wsparcie procesu rekrutacji w małej firmie:

 • Analiza potrzeb klienta
 • Opracowanie profilu kandydata – Thomas International JOB
 • Badanie kompetencji kandydatów – Thomas International PPA lub/i GIA/TST lub/i TEIQue
 • Elementy Assessment Centre
 • Stworzenie rekomendacji dotyczącej kandydatów
 • Ewaluacja procesu

 

Rozwój właściciela MMŚP

 • Analiza potrzeb klienta
 • Badanie kompetencji– Thomas International PPA lub/i GIA/TST lub/i TEIQue
 • Elementy Development Centre
 • Coaching indywidualny
 • Ewaluacja procesu

Rozwój pracowników MMŚP

 • Analiza potrzeb klienta
 • Badanie kompetencji pracowników – Thomas International PPA lub/i GIA/TST lub/i TEIQue
 • Elementy Development Centre
 • Coaching indywidualny
 • Szkolenia grupowe
 • Ewaluacja procesu

Outplacement (zarządzanie odejściem pracowników)

 • Analiza potrzeb klienta
 • Badanie kompetencji zwalnianych pracowników – Thomas International PPA lub/i GIA/TST lub/i TEIQue
 • Coaching indywidualny
 • Szkolenia grupowe
 • Doradztwo zawodowe (w tym również doradztwo edukacyjne)
 • Ewaluacja procesu

 

Osoby odpowiedzialne za realizację usługi:

 

Martyna Lemańczyk-Bondzińska - psycholog, absolwentka studiów podyplomowych m.in. z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi. Od 2006 r. związana z doradztwem zawodowym i rynkiem pracy. Posiada 15 lat pracy, 14 lat doświadczenia w zakresie aktywizacji zawodowej osób poszukujących zatrudnienia i realizacji projektów. Przez wiele lat zajmowała się aktywizacją zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnością. Na co dzień pracuje indywidualnie i grupowo z osobami dorosłymi oraz młodzieżą, wspierając ich w podejmowaniu decyzji dotyczących edukacji, drogi zawodowej i odnalezienia ich miejsca na rynku pracy.

 

Anita Wałęka-Toma - doradca zawodowy, absolwentka min. Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu. Posiada doświadczenie zawodowe w projektach aktywizacji społeczno-zawodowej. Zajmowała się prowadzeniem indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego, udzielaniem wsparcia młodzieży, osobom niepełnosprawnym, osadzonym w zakładach karnych. Pomaga w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej, przygotowaniu się do wyboru szkoły, kierunku studiów oraz odnalezieniu się na rynku pracy. 

Partnerzy
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013