Fundacja Gospodarcza
Aktualności
Przegląd zmian podatkowych - bezpłatne szkolenie 5 czerwca 2017 r.
24.05.2017
Szkolenie kierowane jest do osób, które prowadzą działalność gospodarczą i chcą zdobyć lub uzupełnić wiedzę, obecnych lub przyszłych pracowników działów księgowości, absolwentów wyższych uczelni chcących wzbogacić siebie i swoje CV o nowe kwalifikacje.
   

 


Szanowni Państwo,

 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. Przegląd zmian podatkowych".

 

Celem szkolenia jest przedstawienie zmian w przepisach podatkowych, które weszły w życie w trakcie roku 2016 oraz najnowszych, które obowiązują od 1.01.2017. W trakcie szkolenia omówione zostanie również najnowsze orzecznictwo podatkowe.


Szkolenie kierowane jest do osób, które prowadzą działalność gospodarczą i chcą zdobyć lub uzupełnić wiedzę, obecnych lub przyszłych pracowników działów księgowości, absolwentów wyższych uczelni chcących wzbogacić siebie i swoje CV o nowe kwalifikacje oraz wszystkich, którzy zdają sobie sprawę z wartości wiedzy.


Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają między innymi wiedzę na temat zmian w podatku od towarów i usług, podatku dochodowym, szeroko zostanie omówiona również problematyka „jednolitego pliku kontrolnego” oraz treść nowego rozporządzenia o kasach fiskalnych. Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu na podstawie prezentacji multimedialnej z rozbudowanym studium przypadków.


Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a po szkoleniu – zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu w formie elektronicznej.


Szkolenie poprowadzi pani Beata Kuśmierek – doświadczony doradca gospodarczy, trener z obszarów podatkowych, certyfikowany księgowy, przedsiębiorca - właścicielka firmy TAX DEAL, wykładowczyni Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości posiadająca Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych.

Szkolenie odbędzie się w Gdyni dnia 05.06.2017 r. w godzinach 9.00 – 16.00

miejsce szkolenia:

 

Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Olimpijska 2, 81 -538 Gdynia, sala A.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

W celu rezerwacji miejsca dla Państwa Firmy, uprzejmie prosimy o wysłanie zgłoszenia mailem na adres email: recepcja@fungo.com.pl z podaniem imienia i nazwiska oraz telefonu kontaktowego.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Figurniak tel. (58) 666-61-61 lub Ewą Wiktorek 728-970-389.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Program szkolenia

9.00 – 9.15 Powitanie uczestników i wprowadzenie

 

9.15 – 10.30
JEDNOLITY PLIK KONTROLNY - JPK
• Podstawa prawna i dodatkowe źródła informacji o JPK.
• Obszary objęte JPK – struktury logiczne.
• Podział podmiotów na mikro, małe, średnie i duże.
• Harmonogram wdrażania JPK ze względu na wielkość podmiotu.
• Interpretacja ogólna i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące JPK.
• Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących JPK.

 

10.30 – 10.45 Przerwa

 

10.45 – 12.15
ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
• Nowy limit zwolnienia podmiotowego.
• Zasady powrotu do zwolnienia z VAT.
• Kwartalne rozliczenia VAT.
• Regulacje dotyczące zwrotu podatku.
• Rozszerzenie obszaru objętego obciążeniem odwrotnym.
• Współodpowiedzialność pełnomocnika za zobowiązania podatkowe przedsiębiorcy.
NOWE ROZPORZĄDZENIE O KASACH FISKALNYCH
• Okres obowiązywania rozporządzenia.
• Zmiany w załączniku.
ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH PŁATNOŚCI GOTÓWKOWYCH
• Nowy limit kwotowy.
• Sankcje podatkowe za nieprzestrzeganie progu rozliczeń.
• Zasady korekty kosztów.

 

12.15 – 12.45 Przerwa

 

12.45 – 14.15
POZOSTAŁE ZMIANY
• Opodatkowanie dochodu 15% stawką CIT.
• Obowiązek posiadania tytułu prawnego do adresu podlegającego wpisowi do
CEIDG.
• Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika.
• Bieżąca korekta przychodów i kosztów – warunki i zasady.
• Nowe zasady udzielania pełnomocnictw, rodzaje i zakres.
CASE STUDY

 

14.15 – 14.30 Przerwa

 

14.30 – 16.00 Omówienie najnowszych interpretacji ogólnych oraz orzecznictwa
Dyskusja

 

16.00 Zakończenie szkolenia

 


Partnerzy
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013