Fundacja Gospodarcza
Aktualności
Start do zmian podatkowych na rok 2019
02.01.2019
Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości i Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucje wspierające rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) mają przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. „Start do zmian podatkowych na rok 2019”.

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości i Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucje wspierające rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) mają przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. „Start do zmian podatkowych na rok 2019”.

 

Celem szkolenia jest przedstawienie zatwierdzonych zmian w przepisach podatkowych które wejdą w życie w 2019, w szczególności w zakresie rozliczania kosztów związanych z wykorzystaniem w działalności gospodarczej samochodów osobowych, nową stawką CIT, dodatkowo omówione zostaną przepisy związane z split payment, które weszły w życie  1.07.2018.

 

Szkolenie kierowane jest do osób, które prowadzą działalność gospodarczą i chcą zdobyć lub uzupełnić wiedzę, obecnych lub przyszłych pracowników działów księgowości, absolwentów  wyższych uczelni chcących wzbogacić siebie i swoje CV o nowe kwalifikacje oraz wszystkich, którzy zdają sobie sprawę z wartości wiedzy.

 

Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają między innymi wiedzę w zakresie wariantów rozliczenia wydatków związanych z wykorzystaniem samochodów osobowych oraz na temat wpływu metody split payment na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych, omówiona zostanie problematyka zmian w procedurach informacyjnych. Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu na podstawie prezentacji multimedialnej z rozbudowanym studium przypadków.

 

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a po szkoleniu – zaświadczenie o uczestniczeniu w szkoleniu.

 

Szkolenie poprowadzi pani Beata Kuśmierek – doświadczony doradca gospodarczy, trener z obszarów podatkowych, certyfikowany księgowy, przedsiębiorca - właścicielka firmy TAX DEAL certyfikowanej jednostki szkoleniowej SUS 2.0, wykładowczyni Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości posiadająca Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych.

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 9 stycznia 2019 r. w godz. 9.00 – 15.45.
Miejsce szkolenia: Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia, sala A.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

W celu rezerwacji miejsca dla Państwa Firmy, uprzejmie prosimy o wysłanie zgłoszenia mailem na adres email: e.wiktorek@pfp.com.pl z podaniem imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego oraz wybranego terminu. Liczba miejsc ograniczona.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z p. Ewą Wiktorek 728-970-389.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Program szkolenia

„Start do zmian podatkowych na rok 2019”.

Godzina

Temat zajęć

9.00 – 9.15

Powitanie uczestników i wprowadzenie

9.15 – 10.30

    

    ROZLICZENIE KOSZTÓW UŻYWANIA SAMOCHODÓW

 • Nowe limity związane z rozliczenie kosztów związanych z nabyciem samochodów osobowych.
 • Leasing, najem w kosztach firmy - zachowanie praw nabytych.  
 • Wydzielenie kosztów eksploatacyjnych w umowach najmu długoterminowego.
 • Warianty procentowe rozliczania kosztów eksploatacyjnych.
 • Warunki pełnego zaliczenia do kosztów wydatków związanych z eksploatacją.
 • Obliczenie dochodu przy sprzedaży samochodu.

 

10.30 – 10.45

 Przerwa

10.45 – 12.15

          

   POZOSTAŁE  ZMIANY

 • Nowa stawka w podatku CIT i zasady jej stosowania.
 • Limit składek na rzecz organizacji przedsiębiorców i pracodawców.
 • Solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych.
 • Zmiany w zakresie ulgi na złe długi.
 • Nowy termin i sposób informowania o wyborze formy opodatkowania oraz sposobie opłacania podatku.
 • Zasady rozliczania strat z lat ubiegłych.
 • Opodatkowanie budynków komercyjnych.
 • Pracownicze plany kapitałowe – terminarz.
 • Podatek Exit tax.
 • Nowa stawka PCC od pożyczek.

 

  KOLEJNE WYBRANE ZMIANY WG. DZIENNIKÓW USTAW NA DZIEŃ 27.12.2018  

 

12.15 – 12.30

 Przerwa

12.30 – 14.00

            

  METODA PODZIELONEJ PŁATNOŚCI – SPLIIT PAYMENT

 • Istota i cel wprowadzenia podzielonej płatności. 
 • Wpływ nowej regulacji na płynność finansową przedsiębiorcy.
 • Rachunek VAT – wydzielony rachunek bankowy do obsługi split payment.
 • Zasady funkcjonowania rachunku VAT i wykorzystania zgromadzonych na nim środków pieniężnych.
 • Procedura „uwolnienia środków” środków z rachunku VAT. 
 • Realizacja dyspozycji bankowych przy użyciu tzw. komunikatu przelewu.
 • Zasady księgowania dyspozycji bankowych na podstawie przykładów.
 • Czy podzielona płatność jest rzeczywiście dobrowolna i kto decyduje o jej     zastosowaniu?

 

   

      CASE STUDY    

      

14.10 – 14.15

 Przerwa

14.15– 15.45

 

      DYSKUSJA      

 

 

 

Partnerzy
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013