Fundacja Gospodarcza
Galeria

Galeria zdjęć - marzec 2014 - rozbiórki i przygotowanie placu budowy

Partnerzy
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013